Letölthető dokumentumok

- Hirdetmény

- Gersekarát szabályozási terv

- Gersekarát szerkezeti terv

- Gersekarát településrendezési eszközök módosítása

- Bejelentés változás

- Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

- PE-KTFO-3532-2021 Közlemény

- PE-KTFO-3532-25-2021-SSz aláírt

Letölthető dokumentumok

Rendeletek, szabályzatok, nyilvántartások:

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg1ed6dr3eo4dt7ee6em5cj6by9cc4cc9by0bz5ca8e

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg9ed6dr9eo0dt7ee4em3cj8by1cc4cc5cc2ce5bw6j

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed1dr8eo5dt8ee7em8cj9by6ca9cc2ca3by6ca1d

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed6dr7eo4dt7ee2em9cj2by9ca6cc7bz0cf7cc8l

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg2ed1dr2eo5dt6ee3em2cj5by6by3bz8by3bw8cb3k

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed3dr2eo7dt6ee9em6cj7bx4cd7cc0bw9bw2cf1e

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg6ed7dr0eo7dt4ee9em6cj5bx8ca1cf0bx3ce4ce5m

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg2ed9dr2eo5dt2ee5em2cj1bx6by9bz6bz9ca2bz5m

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed3dr0eo3dt6ee1em8cj7by4cc3bz8bw5cb4by9o

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg8ed9dr0eo9dt8ee9em0cj3by2ca5cd2cf1cf6cd7e

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed0dr7eo6dt7ee2em3cj8cd5by8cd5by2cf5o

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed5dr6eo5dt6ee7em2cj1cc6bw3bx0bw9bz6l

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed4dr5eo6dt9ee8em7cj8by7ca6by3ca4bw1bw4i

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed5dr8eo1dt0ee3em6cj7bx6by5cc6ce1cc6k

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg4ed7dr8eo5dt6ee7em4cj1by0bw3ca4bz3cc4ca3p

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg2ed5dr8eo7dt0ee3em0cj1by4by9bz4by1bz0bz7l

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr3eo0dt3ee0em1cj0bx5bw4ca3cc8cc7cf0h

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed3dr4eo1dt0ee5em4cj1bx6ce7cc0bw7by4cd9f