Civil szervezetek

Gersekarátert Baráti Kör

Gersekaráti Bükkhegyért Egyesület

Az egyesület 2009-ben alakult, célja Gersekarát közigazgatási területéhez tartozó Bükkhegy, és a hozzá történetileg, földrajzilag, néprajzilag tartozó terület értékeinek átmentése, az itt élők szemléletének alakítása. Hagyományőrzés és Gersekarát kulturális-, közösségi életének fejlesztése. A szőlőhegyi kultúra felélesztése, a minőségi bortermelés ösztönzése és segítése a Gersekaráti Bükkhegy térségére vonatkozóan. Az egyesület tevékenységei: a falu és a szőlőhegy néprajzi, építészeti, természeti értékeinek felkutatása, dokumentálása, bemutatása; a gersekaráti Bükkhegy területéhez tartozó szőlőhegy műemléki értékű présházainak, a haranglábnak és a kereszteknek a megmentése; a hagyományos szőlőhegyi környezet visszaállítása, megóvása.

Vezetőségi és Bizottsági tagok:
Elnök: Boros István
Alelnök: Bakler János
Titkár: Vaspöri Gyula
Gazdasági felelős: Lakat Csaba

Elérhetőségek:
Székhely: 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2.
Levelezési cím: 9813 Gersekarát, Petőfi u. 10.
Mobil: +36-30/491 0570

Gersekaráti Iskola Tanulóiért Alapítvány

A 2001-ben létrejött alapítvány célja az iskolai nevelés-oktatás hatékonyság növelésének segítése, ösztönzés az eredményességre, a sokszínűségre, a pedagógiai munka tartalmi fejlesztésére; az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása; az iskolai szabadidős programok támogatása - hozzájárulás osztálykirándulások, táborozások, szabadidős rendezvények költségeihez; tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolítása - nevezési díjak kifizetése, helyezettek jutalmazása, szervezési költségek átvállalása; az idegen nyelv tanításának, tanulásának elősegítése; a nehéz körülmények között élő, jól tanuló diákok segítése.

A kuratórium tagjai:
Elnök: Bata László
Gazdasági felelős: Borosné Tuboly Tímea
Tagok: Elekesné Németh Mónika, Ferenczné Györe Krisztina, Ujjné Kálmán Valéria

Elérhetőségek:
Székhelye: 9813 Gersekarát, Honvéd u. 16.
Tel: +36-94/ 373-011

Gersekaráti Kötélugró Diák Sportegyesület

A Kötélugró Diák Sportegyesület 2002. február 15-én alakult. Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni a kötélugrás, - mint sport és mint hasznos és kellemes szabadidő eltöltési lehetőség népszerűsítésében és fejlesztésében. A Sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, ezek iránti igény felkeltése és a közösségi élet kibontakoztatása. A tagság sportérdekeinek képviselete, kedvező sportolási, versenyzési lehetőségek biztosítása. A Sportegyesület lehetőséget teremt a település gyermek és fiatalkorú lakosságának testedzésére és sportolására is. Foglalkozásaik heti rendszerességgel vannak. Több versenyen vettek részt, melyeken sikeresen szerepeltek. A kötélugró csoport népszerűségét jelzi a számos fellépési meghívás, előadásukkal több kistérségi és megyei rendezvény programját színesítették.

Elnökségi és Bizottsági tagok:
Elnök: Pintérné Nagy Éva
Alelnök: Ságiné Osvald Katalin
Gazdasági felelős: Ferencz Lászlóné

Elérhetőségek:
Cím: 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2.
Mobil: +36-30/577-2381
Weblap: www.gerkoetugr.extra.hu 
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Örökségünkért Egyesület

A 2008-ban alakult közhasznú egyesület célja az épített, természeti és kulturális örökség megőrzése; kulturális rendezvények, programok szervezése; kiadványok készítése, megjelentetése; helytörténeti gyűjtő munka; szabadidős tevékenységek; ismeretterjesztés; karitatív tevékenység; környezetvédelmi tevékenység, mely elsősorban az egyházi ingatlanok, valamint a szakrális emlékek és környezetük revitalizációja révén a gazdasági és társadalmi visszaesést, valamint a település turisztikai értékeinek vonzóvá tételét eredményezi; település fejlesztő tevékenység, melynek keretén belül az üresen álló Plébánia többcélú - kereskedelmi, vendéglátói, foglalkoztatási célú - hasznosítása.

Céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • Kulturális tevékenység a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi XCL. törvény alapján: az épített és természeti kulturális örökség megőrzése; a település művészeti hagyományainak kutatása, megőrzése; kulturális rendezvények, programok, közösségi művelődési alkalmak szervezése, megtartása; kiadványok megjelentetése; amatőr alkotó-műkedvelő közösségek, csoportok tevékenységének támogatása; szakrális és helytörténeti múlttal összefüggő gyűjtőmunkák végzése; a hitélet gyakorlásával összefüggő programok, kirándulások, tábori istentisztelethez kötődő agapék (karátföldi búcsú), jótékonysági bálok szervezése.
 • Oktatási tevékenység a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján: ismeretterjesztés.
 • Szociális tevékenység a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: mozgáskorlátozottak segítése az istentiszteletekre való eljuttatása; idős, beteg emberek látogatása; karitatív tevékenység (gyűjtés, adományozás); hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok nyári táboroztatása; jogi és lelki segélynyújtás.
 • Környezetvédelmi tevékenység az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján: a műemléki és a helyi védelem alatt álló templom és szakrális építmények védelme; a temetői „vezérkeresztek” felújítása, illetve eredeti állapotba való visszaállítása. A Római Katolikus Egyházközség tulajdonában álló egyházi és magántulajdonban lévő ingatlanok környékének parkosítása, folyamatos gondozása, csapadékvíz elvezetése, környezetbarát anyagokkal való állagmegóvás, hulladékkezelés; környezetbarát, takarékos fűtési megoldások kiépítése, alkalmazása; fa (gyümölcs, haszon) telepítés.
 • Műemlékvédelmi tevékenység az egyházközség tulajdonában álló ingatlanok és tárgyi eszközök karbantartása, felújítása; új építés. Az épületekhez, építményekhez tartozó zöldfelületeken témautak, sátorozási hely kiépítése, illetve kialakítása. A meglévő Plébánia épület kereskedelmi, vendéglátói és szálláshely tevékenységekre való alkalmassá tétele. Tárolási, raktározási feltételek kialakítása, útcsatlakozás biztosítása.
 • A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek, elsősorban a munkanélküliek segítése a munkavállalásban.

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a helyi önkormányzattal, a közoktatási intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, a helyi vállalkozókkal, cégekkel, a Római Katolikus Egyházhoz tartozó csoportokkal, Egyházközségekkel, a Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. Szolgáltatásait, célkitűzéseihez kapcsolódó rendezvényeit, programjait nyitottá teszi az egyesület tagjain kívül mindazok számára, akik azokat igénybe kívánják venni.

Vezetőségi tagok:
Elnök: Hári Antalné dr.
Elnök helyettes: Márton József
Tagok: Berzai Gyöngyi, Hábetlerné Németh Anita, Szabó György
Felügyelő Bizottság elnöke: Buda Gábor

Elérhetőségek:
Cím: 9813 Gersekarát, Béke u. 55.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Polgárőr Egyesület

A 2002. december 7-én megalakult Polgárőrség 52 taggal működik. Vállalt feladata a község közrendjének, közbiztonságának őrzése és környezetének védelme, a helyi rendezvények biztosítása. Gersekarát 2003-ban megkapta a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől a „Vas Megye Biztonságos Települése” címet.

Vezetőségi tagok:
Elnök: Buda Gábor
Alelnök: Pintér György
Titkár: Ferencz László
Gazdasági ügyekért felelős: Ferencz Lászlóné

Elérhetőségek:
Cím: 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2.
Tel: +36-94/574–032
Fax: +36-94/574-033
Mobil: +36-70/701-7054

Sárvíz-Tavi Horgászegyesület

A Sárvíz-Tavi Horgászegyesület 1993. március 6-án alakult. Az egyesület célja a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; a tagság horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászati lehetőségek biztosítása; a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. Az egyesület tagja a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének, mely a gersekaráti önkormányzattól horgászati tevékenység céljára bérli a 36,3 hektár területű Sárvíz-tavat. A tavon a horgászat feltételeinek megteremtésében nagyban közreműködnek a Sárvíz-Tavi Horgászegyesület tagjai. Az egyesületnek jelenleg 52 fő tagja van. A településen lehetőség van a helyi ÁFÉSZ boltokban, a KARÁT ABC-ben és a tóparton a halőröknél belföldi és külföldi napi, heti felnőtt, ifjúsági és gyermek területi jegyek váltására. A gersekaráti Teleházban pedig éves területi jegy, állami jegy kiváltására, valamint tagság létesítésére van lehetőség.

Vezetőségi tagok:
Elnök: Boros Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 9813 Gersekarát, Dózsa György u. 151.
Levelezési cím: 9795 Vaskeresztes, 165/4 hrsz.
Tel: +36-94/506-835
Mobil: +36-20/397-7333
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sportegyesület

A település legrégebbi civil szervezete 1991-ben alakult. A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, igények felkeltése, tagjainak nevelése; a település futballt szerető sportolóinak és támogatóinak összefogása. A sportegyesület gondoskodik a rendszeres testedzés és sportolás feltételeinek megteremtéséről, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési- és sporttevékenységét. Céljai megvalósításának érdekében sportrendezvényeket, közösségi megmozdulásokat szervez; állandó kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal és ifjúsági szervezetekkel. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytat.

Vezetőségi tagok:
Elnök: Szabó Tamás

Elérhetőségek:
Mobil: +36-30/432 3230
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Üstökös Gyermek és Ifjúsági Egyesület

Az egyesület célja, az ifjúság segítése, érdekeinek képviselete a helyi, a kistérségi, a megyei, a regionális, az országos állami, társadalmi és gazdasági szervek előtt. Célja továbbá: ismeretterjesztő foglalkozások, túrák, kirándulások, táborok szervezése és lebonyolítása; a népi hagyományok ápolása és népszerűsítése; ismeretterjesztő foglakozások és bemutatók tartása, közösségépítés és közösségfejlesztés; különböző ifjúsági programok bonyolítása.

Vezetőségi és Bizottsági tagok:
Elnök: Bata László
Alelnök: Sály Gyula
Titkár: Domjánné Szőke Marietta
Gazdasági felelős: Dervalicsné Kalmár Ágota

Elérhetőségek:
Székhely: 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2.
Levelezési cím: 9919 Csákánydoroszló, Telek u. 20.
Mobil: +36-70/774-9519
Weblap: www.ugyiegyesulet.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gersekaráti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat

A Gersekaráti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (GGYIÖ) 2003. május 2-án alakult, célja a település fiataljainak összefogása. Támogatja a fiatalok által kezdeményezett terveket, biztosítja, hogy azokat a gyermekek és fiatalok önmaguk szervezhessék meg. A GGYIÖ 6 képviselőből és egy polgármesterből áll, akiket a falu 11 és 26 év közötti fiataljai választanak meg maguk közül, demokratikus és titkos választás útján. A mostani testület már a negyedik a sorban. Tagjai 17-21 évesek, akiket a 2010. február 27-i választáson összesen 11 jelölt közül választottak meg. Munkájukat egy felnőtt segítő segíti. A GGYIÖ minden hónap utolsó szombatján tartja gyűléseit a Művelődési Házban lévő Ifjúsági Klubban.

Feladatai:

 • a falu ifjúságának összefogása és közösséggé szervezése
 • a 11-26 év közötti ifjúság érdekeinek védelme és képviselete
 • a demokrácia szabályainak a megismerése
 • a falu fejlesztése, szépítése, hagyományainak ápolása, kulturális, sport és szabadidős programok szervezése
 • az egészséges életmódra való ösztönzés
 • a felnőtt életre való felkészítés

Polgármester:
Szabó Renáta

Képviselő testületi tagok:
Ferencz Ramóna
Mozsár Attila
Németh Patrícia
Szabó Szandra
Takács Dominik

Elérhetőségek:
Cím: 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2.
Tel: +36-94/574-032
Fax: +36-94/574-033
Web: Gersekaráti GYIÖ

Az oldalt Nagy Tamás készítette